Myretuen Ryslinge, Graabjergvej 22, 5856 Ryslinge
Bestyrelse

Bestyrelse:

Formand: Louise Kræmer Jessen

Medlem: Mads Holmstrøm

Medlem: Kristina Villebro Johansen

Medlem: Lasse Rønberg Laursen

Medlem: Ricky Magnussen

Supplant: Dennis Bøgelund

Forældrerådets opgave er at varetage alle forældres og børns interesser. Rådet skal arbejde for at skabe en helhed, som giver den bedst mulige institution for børnene.

Forældrerådet er juridisk og økonomisk ansvarlig for privatinstitutionens drift, dog uden personlig hæfte.

Forældrerådet er sammensat af 6 forældrerepræsentanter, samt lederen og en personalerepræsentant.

Repræsentanterne er valgt med skiftevis tre personer for 2 år og tre for 1 år.

Der indkaldes til generalforsamling en gang årligt i maj måned.

 

 

  
 

 


 

 
 

 


 
Sidst opdateret 18. juni 2019