Myretuen Ryslinge, Graabjergvej 22, 5856 Ryslinge
Info til forældre

Målsætning

Vi tager vare på det enkelte barn. Vi ønsker at skabe trygge rammer og rum, hvor der er mulighed for at udforske og eksperimentere i takt med barnets egen udvikling. Børnenes lege og egne initiativer er i centrum. Vi har forskellige tilbud til aktiviteter, hvor fantasien og spontaniteten vægtes højest.
Vi ønsker at styrke barnets fysiske, kunstneriske/musiske og sproglige udvikling. Vi voksne er lyttende og opmærksomme på, hvad børnene siger og gør. Vi skaber med sans for rummelighed, forståelse og humor et godt miljø med et menneskesyn, der giver plads til alle. Vi ønsker at lære barnet at tage ansvar for sig selv, kende egne/andres følelser, reaktioner og behov. Vi ønsker at sætte barnet i centrum og tror på dets medfødte evner.
Der er helhed i barnets liv, hvor der er sammenhæng mellem hjem, børnehave, skole og fritidsordning. Vi ønsker at være gode identifikationsmodeller, der ved tillid, respekt og humor skaber en god stemning i Myretuen. Vi skal kende vores egen styrke og er bevidste om nødvendigheden i at udvikle os både personligt og fagligt. Vi vil sammen med Ryslinge Friskoles lærere til stadighed styrke det gode samarbejde, vi har.
Det er vigtigt, at vi har en fælles vidensbaggrund, og at vi udvikler os via supervision, kurser, møder, emner og socialt samvær. For at kunne virkeliggøre Myretuens målsætning er det et vigtigt udgangspunkt for os, at det er forældrene, der kender deres børn bedst, og har det grundlæggende ansvar for deres børn.

Sidst opdateret 3. december 2009