Myretuen Ryslinge, Graabjergvej 22, 5856 Ryslinge
Åbningstider/priser
Mandag til torsdag fra kl. 06.00 til 16.45 fredag til kl. 16.00

Ferielukket i uge 29 og 30 dagen efter Kr. himmelfart samt mellem jul og nytår.

Priser for 2021

Forældrebetaling i vuggestuen                                               =  3.403 kr. pr. måned.

30 timers barsels- og forældreorlovsmodul i vuggestuen         =  2.502 kr. pr. måned


Forældrebetaling i Børnehaven                                             = 1.993 kr. pr. måned  

Derudover 150 kr. pr. måned til aktiviteter, koloni og svømning.

Der opkræves et administrationsgebyr på 500kr. for at stå på Myretuens venteliste.

30 timers barsel- og forældreorlovsmodul i børnehaven          = 1.540kr. pr. måned

Juli er betalingsfri.

Der er mulighed for økonomisk friplads efter gældende kommunale regler.
Søskende moderation = halv pris på den billigste dagsinstitutions plads.


Sidst opdateret 17. december 2020