Myretuen Ryslinge, Graabjergvej 22, 5856 Ryslinge
Åbningstider/priser
Mandag til torsdag fra kl. 06.00 (Pt. 6.15) til 16.45 fredag til kl. 16.00

Ferielukket i uge 29 og 30 dagen efter Kr. himmelfart samt mellem jul og nytår.

Forældrebetaling i vuggestuen                                            =  3.361kr. pr. måned.

30 timers barsels- og forældreorlovsmodul i vuggestuen        =  2.441kr. pr. måned


Forældrebetaling i Børnehaven                                            = 1.900 kr. pr. måned       +(125 kr. pr. måned til koloni og svømning)

30 timers barsel- og forældreorlovsmodul i børnehaven         = 1.449 kr. pr. måned

Juli er betalingsfri.

Der er mulighed for økonomisk friplads efter gældende kommunale regler.
Søskende moderation. Der er halv pris på den billigste institutions plads.


Sidst opdateret 21. december 2018