Myretuen Ryslinge, Graabjergvej 22, 5856 Ryslinge
Åbningstider/priser
Mandag til torsdag fra kl. 06.00 (Pt. 6.15) til 16.45 fredag til kl. 16.00

Ferielukket i uge 29 og 30 dagen efter Kr. himmelfart samt mellem jul og nytår.

Priser for 2020

Forældrebetaling i vuggestuen                                               =  3.417kr. pr. måned.

30 timers barsels- og forældreorlovsmodul i vuggestuen         =  2.441kr. pr. måned


Forældrebetaling i Børnehaven                                             = 1.954 kr. pr. måned  

Derudover 150 kr. pr. måned til aktiviteter, koloni og svømning.

Der opkræves et gebyr på 500kr. for at stå på Myretuens venteliste.

30 timers barsel- og forældreorlovsmodul i børnehaven          = 1.449 kr. pr. måned

Juli er betalingsfri.

Der er mulighed for økonomisk friplads efter gældende kommunale regler.
Søskende moderation. Der er halv pris på den billigste dagsinstitutions plads.


Sidst opdateret 12. december 2019