Myretuen Ryslinge, Graabjergvej 22, 5856 Ryslinge
Børn med særlige behov


Børn med særlige behov


I henhold til dagtilbudslovens § 8 stk. 4 skal den pædagogiske

læreplan beskrive relevante metoder og aktiviteter samt eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.

En central intention med de pædagogiske læreplaner er at styrke den pædagogiske

indsats over for børn med særlige behov.


I FaaborgMidtfyn Kommune tager vi udgangspunkt i en systemisk, anerkendende tilgang

til det enkelte barn, og dermed til relationerne omkring det enkelte barn.

Læringsmålene i den pædagogiske læreplan er gældende for alle børn. Der differentieres

via beskrivelser af relevante metoder og aktiviteter og ved iværksættelse af procedure i

henhold til Indsatsguide. Når det observeres, at et barn har særlige behov, udarbejdes der i samarbejde med forældrene en indsatsplan for barnets videre udvikling, og Indsatsguiden følges for det videre forløb.

Med udgangspunkt i Den sammenhængende Børnepolitik er der udarbejdet en

Handleguide til alle, der arbejder med børn og unge i hverdagen. Handleguiden beskriver

procedurer, roller, ansvar og forventninger til alle, når løsning af problemer kræver bidrag fra flere instanser i kommunen.


Hvordan arbejder I med indsatsplaner?


  • Vi laver indsatsplaner på alle børn. Ved samtaler med forældre (årligt) har vi en revideret indsatsplan med. Vi tilføjer i den løbende.


Hvordan inddrager I Indsatsguiden samt Handleguiden?


  • Alle børn bliver placeret på børnelinjen, så vi er opmærksomme på det enkelte barns trivsel og evt. ændringer i denne.
  • Vi støtter os til indsatsguiden, som en middel, til vores næste skridt.


Hvilke metoder og aktiviteter anvender I?


  • Det er meget forskelligt. Det er det enkelte barn og dets udfordringer der er afgørende for hvordan vi agerer.


Hvordan arbejder I systematisk med evaluering og dokumentation?


  • Ved personale og eller stuemøder evaluerer vi det enkelte barn og dets trivsel på gældende tidspunkt. Vi dokumenterer det i vores referater og indfører det i vores indsatsplan.


Hvordan samarbejder I tværfagligt?


  • Vi samarbejder med de, af kommunes, tværfaglige personaler der er behov for ved det enkelte barn. Det vurderer visitationsteamet hvem der er behov for, ud fra de indsatsplaner vi indsender.
Hvordan samarbejder I med forældre?


  • Vi har et tæt samarbejde med forældrene. Der er, som oftest, mange møder vedrørende barnets trivsel og udvikling. I det daglige har vi garderobe snakke med forældrene. Vi har nogle gode, konstruktive, humoristiske og faglige snakke sammen med forældrene om deres barn.